Sagaidām pavasari veselīgi, aktīvi un pozitīvi!

31/03/2015

Pavasaris savu seju jau paradījis saulei, pagriezis pulkstenī vasaras laiku, atmodinājis bērzu sulas kā možuma avotu, licis putniem vīterot pūpolu zaros un visbeidzot atnesis jaunas sajūtas arī cilvēkiem! Ir pavasaris! Viss mostas! Gan dabā, gan mūsu sirdīs. Martā, kad iesākas pavasaris, cilvēkos arī iesākas kas jauns, vismaz parādās vēlmes vai ieceres kaut ko iesākt, kaut ko sadomāt, par kaut ko cerēt.

Lai vismaz kādai cilvēku grupiņai rosinātu pozitīvi, veselīgi un aktīvi sākt savu ceļu pretim pavasarim, dienā, kad saules aptumsums rādīja brīnumus arī pie mums Stopiņu novadā, Stopiņu pamatskolas pirmsskolu grupu iestādē notika Pierīgas pieredzes apmaiņas seminārs sporta skolotājiem un citiem pirmsskolu pedagogiem par tēmu Veselā miesā vesels gars. No visas Pierīgas bija sabraukuši ap 35 dalībnieku, kas ir gana daudz šāda veida semināriem, bet apsākuma organizatori par to ļoti priecājas, jo tas nozīmē, ka par veselīgu un sportisku dzīves veidu ir daudz interesentu.

Seminārā bija iespēja vērot divas atklātās fiziskās izglītības un veselības nodarbības, kuras vadīja iestādes sporta skolotāja Ina Babiča. Ar savām idejām, kā ar netradicionāliem un pašu gatavotiem sporta atribūtiem var padarīt interesantāku un aktīvāku ikdienišķu nodarbību, skolotāja ieinteresēja ne tikai bērnus, bet arī kolēģus no citām iestādēm. Vislielāko atsaucību ieguva vitamīnu stafete, taureņu lidojums un baso kāju taka, pa kuru staigājot norūdīt mazās un lielās pēdas un līdz ar to arī visu ķermeni. Arī katrā iestādes grupiņā bija kāds veselīgs pārsteigums semināra dalībniekiem, jo par veselīgu dzīves veidu un pozitīvu noskaņojumu domā arī bērni un viņu audzinātājas, tāpat kā semināra dalībnieki, kuri savas pozitīvi iegūtās idejas aiznesīs tālāk uz savām darba vietām un ģimenēm.

Novadīt praktisku un kustīgu nodarbību brīvā dabā uz Stopiņu pamatskolas PII ieradās arī Brīvdabas sporta kluba treneris Roberts Radičuks, kas ar savu saulaino un pozitīvi enerģisko attieksmi pret dzīvi iekustināja pedagogus dažādiem vingrinājumiem un tad skriešanas iešanas distancē turpat Sauriešu mežā un pļavā. Vingrojumu komplekss tika izpildīts pašā ciematiņa centrā brīdī, kad debesīs notika saules aptumsums. Dalībniekiem maģisks un spēkus rosinošs mirklis. Galvenā ideja gan nodarbībām, gan visam semināram bija parīdīt to, ka kustēties, ievērot veselīgu un aktīvu dzīves veidu nav nemaz tik sarežģīti, ka tā var būt ikdiena un tas neprasa daudz līdzekļu, galvenais ir izdoma, gribasspēks un pozitīva attieksme par dzīvi! Pēc Roberta Radičuka nodarbības bija neliela diskusija par vingrošanu un aktīvu dzīvesveidu pirmsskolā un par to, kā vispār ieinteresēt mūsdienu bērnus vairāk sportot, vairāk atrasties svaigā gaisā un domāt par savu veselību.

Tad pēc siltas un uzmundrinošas vitamīnu tējas semināra dalībnieki devās uz fiziski aktīvu nodarbību ar dejas elementiem – Zumbu! Par to, kas ir Zumba, kā tā ir ienākusi pie mums un kādas emocijas tā dod, mums pastāstīja Zumbas trenere no Kadagas Ieva Gintere. Viņa pasniedz Zumbu arī bērniem, tāpēc pedagogiem vēl jo interesantāk bija uzzināt daudz jauna par šo dejas un kustības mākslu. Tik aktīva, spraiga un jautra nodarbība izkustināja visus aktīvākos semināra dalībniekus. Uzreiz varēja manīt, ka vēlme būt pozitīvo enerģiju piepildījumā ir daudziem cilvēkiem. Možums acīs, sirdīs un prātos pēc aktīvām un interesantām nodarbībām bija ikvienam semināra dalībniekam. Par centīgu un ieinteresētu darbību seminārā, Stopiņu pamatskolas PII komanda bija sarūpējusi veselīgas dāvaniņas – liepziedu tējas maisiņus, vitamīnus un pīlādžu spēka ievārījumu burciņas, bet par dalību visās aktivitātēs tika izsniegtas A programmas apliecības 6 stundu apmērā. Katram semināra pedagogam bija iespēja apgleznot arī savu vitamīna dzēriena glāzīti un mājupceļā, katrs varēja to paņemt, lai vienmēr dzerot kādu svaigo augļu sulu atcerētos, jā, Stopiņu novadā bija aktīvs seminārs par to cik labi ir dzīvot pozitīvi, aktīvi un veselīgi!

Sagaidam pavasari veseligi, aktivi un pozitivi 032015.jpg

Fotogalerija: http://www.stopini.lv/public/37443.html

Tik bagātīgs, radošs un pozitīvs seminārs nebūtu izdevies, ja tā organizēšanā neiesaistītos gana daudz cilvēku. Tāpēc liels paldies Stopiņu novada domei par atbalstu Pierīgas pieredzes apmaiņas semināru rīkošanā. Sirsnīgs paldies par atsaucību un palīdzību programmas apstiprināšanas procesā Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenajai speciālistei Vijai Tomiņai. Paldies visiem treneriem un pedagogiem, kā arī iestādes vadītājai Valerijai Mikutei un perfekti aktīvai komandai, kura šo pasākumu noorganizēja un dāvāja pozitīvu enerģiju visiem pieredzes semināra dalībniekiem! Lai esam pozitīvi, veselīgi aktīvi un ar sirdi pavasarī!

Kristīne Stulberga, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupu metodiķe