Pirms jaunā mācību gada, Ulbrokas vidusskolā veikti vairāki remontdarbi

30/09/2019

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, katru gadu Ulbrokas vidusskolā tiek veikti dažādi remontdarbi, arī šīs gads nebija izņēmums.

Atsevišķās klasēs veikta savu laiku nokalpojušo apgaismes ķermeņu nomaiņa pret LED apgaismes ķermeņiem, kā arī griestu konstrukciju un grīdu montāža, tāpat dažādi remontdarbi veikti 1., 2., un stāva labierīcību telpās. Lai novērstu nokrišņu radītos ārējo sienu bojājumus, tika veikta skolas ārējā centrālā lieveņa flīzētā seguma daļēja nomaiņa pret jaunu, ar hidroizolācijas materiālu iestrādi. Šos vispārējos remontdarbus kvalitatīvi un godprātīgi veica SIA “BD&C”. 

Lai uzsāktu kvalitatīvu mācību procesu, dažās klasēs tika iegādātas jaunas mēbeles skolēniem un skolotājiem, piegādes un montāžas darbus veica SIA “BDF”.  Tiek turpināta esošās videonovērošanas sistēmas papildināšana ar jaunākām tehnoloģiskām iekārtām, lai skolā uzlabotu vispārējo drošību, šos darbus veic SIA “OSS NETWORKS“.

Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa vajadzībām šogad uzstādītas jaunas ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtas, tas darīts, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un ēdienu sagatavošanas iekārtu lietošanas noteikumu ievērošanu, darbus veica SIA “Watex”.

Skolēni un skolotāji jau novērtējuši jaunos velostatīvus, kuri uzstādīti skolas priekšā, līdz ar jaunajiem statīviem labiekārtota arī apkārtēja vide. Velostatīvu piegādi veica SIA “Instrumenti.lv”, montāžas darbus veica SIA “Metāls Stilā”.

Veikti arī dažādi citi darbi, lai skolas ēka ik dienu būtu gatava uzņemt vairāk kā 920 skolēnus. Jumta klājam pieguļošajām konstrukcijām nomainīti elementi un veikti remontdarbi, apsekota un remontēta skolas iekšējā elektroinstalācija, apsekota apkures sistēma un nomainīti bojātie mezgli, lai uzlabotu skolas ēkas energoefektivitāti tiek strādāts pie ventagregātu un apkures sistēmas darbības režīmu optimizācijas. Darbu veica un pakalpojumus sniedza SIA “Energoaudits”, SIA “BaltService”, SIA “ALE”, SIA “Bp Grupa”.

Nelielus telpu, skolas, mēbeļu un  inventāra remontus savu iespēju robežās, veic skolas tehniskie darbinieki. Paldies viņiem par darbu. 

Informāciju sagatavoja 
Aldis Putāns
Ulbrokas vidusskolas direktora vietnieks saimniecības jomā