Pateicības raksts Upesleju skolas stepa dejotājiem

05/04/2018

Esam saņēmuši Pateicības rakstu Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra stepa dejotājiem, pedagogs Baiba Miķelsone, par piedalīšanos labdarības koncertā "Viens otram", kas notika 2018. gada 10. februārī Līgatnes kultūras namā. 

Par koncertā iegūtajiem līdzekļiem tika sniegta materiāla palīdzība četrām Līgatnes novada ģimenēm.

Stopiņu novada pašvaldības vārdā pateicamies Upesleju skolas stepa dejotājiem un pedagoģei Baibai Miķelsonei par dalību labdarbības koncertā.