• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Izglītība
  • /
  • Brīvas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

Brīvas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

11/03/2019

Vēlamies informēt vecākus, ka Stopiņu novada pašvaldība ir veikusi rekonstrukciju Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrā un ir izbūvējusi telpas divām pirmsskolas izglītības grupām. Aicinām vecākus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvā teritorija, pieteikt bērnus uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās Upeslejās.

Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, pašvaldības pirmsskolas vecuma bērnu grupās ir pieejamas brīvas vietas - 2013.gadā, 2014.gadā, 2015.gadā, 2016.gadā un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Upesleju internātskola- rehabilitācijas centrs pirmsskolas vecuma bērnus uz brīvajām vietām pirmsskolas izglītības grupās uzņems no šī gada 25.marta.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Stopiņu novada domes saistošo noteikumu 8/18 “PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU UZŅEMŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS”  27.punktā noteikts, ka bērnam ir iespējams piedāvāto izglītības iestādi apmeklēt uz noteiktu laiku, saglabājot vietu rindā un gaidot uzaicinājumu uz vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi (šādā gadījumā bērnam vietu rindā saglabā un tiek norādīts “Mācās uz laiku”).

Aicinām vecākus, kuri vēl šajā mācību gadā vēlas, lai bērns apmeklētu pašvaldības pirmsskolas izglītības grupas Upeslejās (saglabājot vietu rindā uz vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi), līdz 20.martam izdarīt izmaiņas pašvaldības bērnu reģistrācijas rindā uz vietu PII:

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē www.e-pakalpojumi.lv , vai
  • klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Sistēmā, sadaļā “izvēlētās iestādes”, nepieciešams pievienot Upesleju internātpamatskolu-rehabilitācijas centru kā otro izvēlēto izglītības iestādi un izmainīt vēlamo izglītības uzsākšanas mācību gadu-2018./2019.mācību gads un datumu - nomainot to uz 25.03.2019.

 

Vija Tomiņa
Stopiņu novada domes Izglītības darba speciāliste