Bērnu uzņemšana 1.klasē Stopiņu novada skolās sākas 1.martā

25/02/2021

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2021./2022. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 1. marta līdz 31. maijam saskaņā ar Stopiņu novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Bērnu mācībām Ulbrokas vidusskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām) vai iepriekš saskaņojot personīgi skolas lietvedībā. Lai pieteiktu tikšanos un noformētu iesniegumu par uzņemšanu 1.klasē, lūdzam sazināties ar skolas lietvedību pa tālruni 25144588. Iesniegumi elektroniski pieejams šeit: http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/news/post/782 

Stopiņu pamatskolā bērnus uzņemšanai 1. klasē tiek organizēta no 1. marta līdz 31. maijam,  pieteikumu pieņemšana notiek elektroniski, informācija pieejama šeit: http://www.stopinupamatskola.lv/ 

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2021./2022. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 1. marta līdz 31. maijam, un bērnu pieteikšana uzņemšanai 2021./2022. mācību gada 2. - 4. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. augustam. Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26523700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.