7. februārī notika seminārs Stopiņu novada pedagogiem

08/02/2018

7. februārī Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā notika seminārs “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai”. Seminārs tika organizēts Stopiņu novada izglītības iestāžu pedagogiem. Semināru vadīja Dr. paed. Karine Oganisjana, Asociētā profesore, vadošā pētniece Rīgas Tehniskajā universitātē.

Seminārā laikā tika noskaidrota un analizēta starpdisciplināro nodarbību būtība, mērķis, uzdevumi, saturs, kā arī parādīts, ka starpdisciplinārās mācības ir līdzeklis kompetencēs balstīto mācību īstenošanai un 21. gadsimta aktuālo kompetenču attīstīšanai.

Vija Tomiņa,
Stopiņu novada domes izglītības darba speciāliste