3.augustā plkst.18:00 notiks PII ''Pienenīte'' jaunuzņemto bērnu vecāku kopsapulce

28/07/2020

JAUNUZŅEMTO BĒRNU VECĀKU KOPSAPULCE NOTIKS 2020.GADA 3.AUGUSTĀ PLKST.18:00 PII “PIENENĪTE”  JAUNĀ KORPUSA AKTU ZĀLĒ

Pārrunāsim, iepazīsim un uzzināsim:

  • bērnam veiksmīgus adaptācijas bērnudārzā priekšnosacījumus;
  • iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
  • dienas režīmu;
  • savu grupu skolotājas;
  • grupu telpas.

 

PII “Pienenīte” administrācija