Upesleju sākumskola piedāvā darbu sētniekam

24/11/2020

Upesleju sākumskola piedāvā darbu sētniekam.  Darba alga (bruto) EUR 528,00. Darba pienākumos ietilpst izglītības iestādes teritorijas uzkopšana.

Interesentiem zvanīt pa tālruni 26401781, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv