Upesleju sākumskola piedāvā darbu apkopējai

05/01/2021

Upesleju sākumskola piedāvā darbu apkopējai.  Darba alga (bruto) EUR 528,00. Darba pienākumos ietilpst izglītības iestādes telpu uzkopšana. 

Interesentiem zvanīt pa tālruni 26401781, 26559641, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv