Stopiņu novada PII ''Pienenīte'' aicina patstāvīgā darbā sporta skolotāju

04/02/2019

Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina patstāvīgā darbā sporta skolotāju.  Atalgojums par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība sporta pedagoģijā, ar kvalifikāciju – sporta skolotājs. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā, darbs komandā. 

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā no pl.:8:00-17:00.