Stopiņu novada PII ''Pienenīte'' aicina darbā vadītājas vietnieku saimnieciskajā darbā

17/05/2019

Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’aicina pieteikties darbā  uz vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā amatu (profesiju klasifikators –vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā 134509) darba vieta noteikta Stopiņu novada PII ‘’Pienenīte’’, Institūta iela 34a,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. organizē un vada saimniecisko darbu iestādē;
 2. piedalās iestādes budžeta plānošanā un publisko iepirkumu specifikācijas sagatavošanā;
 3. kārto saimniecisko dokumentāciju atbilstoši iestādes nomenklatūras prasībām, laicīgi nodod vajadzīgos dokumentus grāmatvedībā;
 4. organizē iestādes saimniecisko darbu, nepieciešamā inventāra un iekārtu iegādi piegādi, saglabāšanu, tā atjaunošanu un papildināšanu;
 5. Nodrošina iestādes inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu un uzturēšanu kārtībā.
 6. nepieciešamības gadījumā pieaicina speciālistus, nodrošinot operatīvu bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un remontu;
 7. seko iestādes teritorijas, telpu un iekārtu stāvoklim, nodrošina to savlaicīgu remontu;
 8. nodrošina atkritumu konteineru izvešanu,
 9. nodrošina ugunsdrošības noteikumu un sanitārā režīma izpildi iestādes un tai blakusesošjā teritorijā;
 10. atbild par iestādes tehniskā personāla darba organizāciju un kvalitāti, vada tehniskā personāla sanāksmes;
 11. Noteiktā laikā veic inventāra, pamatlīdzekļu uzskaiti un inventarizāciju;
 12. Nepieciešamības gadījumā aizvieto citus tehniskos darbiniekus.

Prasības pretendentiem:

 • Ne zemāka par pirmā līmeņa augstāko  izglītību – ar atbilstošu kvalifikāciju
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze līdzvērtīgā darbā (pieredze valsts  vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru, prasme lietot datorprogrammas Ms Word, Ms Excel, Ms Office;
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 825 euro (BRUTO) mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

Atrašanās vieta: Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu novads

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Darba amata apraksts: pilna slodze

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vaditaja@ulbroka-pienenite.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 07.jūnijam plkst. 16.00 iestādes lietvedībā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada PII ‘’Pienenīte’’ vadītāja vietniekam saimnieciskajā darbā amatam”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.