Stopiņu novada dome aicina darbā teritorijas plānotāju

07/01/2020

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā uz teritorijas plānotāja amata vietu, uz nenoteiktu laiku: (profesiju klasifikators – 2164 01 Teritorijas plānotājs)

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība dabaszinātņu jomā, prioritāri - telpiskās plānošanas, zemes ierīcības, ģeodēzijas, ģeomātikas, kartogrāfijas, vai inženierzinātņu jomā 
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office),   prasme lietot  programmas  MicroStation un/vai ArcGIS, QGIS,   AutoCad,  tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā, iespēja strādāt ar vērā ņemamu darba apjomu
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu

Galvenie amata pienākumi:

 • Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu pārzināšana, piedalīšanās dokumentu vai to grozījumu izstrādē un izstrādes koordinēšanā;
 • Sagatavot atbildes, atzinumus, administratīvo aktu un uzziņu projektus par novada attīstības plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas jautājumiem;
 • Sagatavot izziņas par zemes gabalu funkcionālo zonējumu, izmantošanu un par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, par teritorijas plānojumā noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, piedalīšanās robežu kadastrālajā uzmērīšanā, apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
 • Sniegt konsultācijas klientiem par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Nodrošināt lēmumprojektu sagatavošanu zemes ierīcības projektiem, adresācijas un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana, sagatavot ziņojumus par detālplānojuma projektiem; 
 • Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 • Nodrošināt datu aktualizāciju pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS);
 • Vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas aktualizācija.

Priekšrocības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar pielīdzināmām darba izpildes prasmēm pašvaldībā vai valsts pārvaldē

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1500.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties

Motivētu pieteikuma vēstuli, Europass CV  un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 31.01.2020. uz elektronisko pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, norādot “PIETEIKUMS VAKANCEI – TERITORIJAS PLĀNOTĀJS”; vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē: Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pretendentu atlase tiek paredzēta šādā kārtībā – Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Stopiņu novada domē.

Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem. Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.