Stopiņu novada dome aicina darbā juristu

14/03/2019

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada domē uz jurista amatu (profesiju klasifikators – jurists 2611 01) darba vieta noteikta Stopiņu novada Dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Pēc piederības izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (atbildes uz iesniegumiem utml.), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus.
 2. Sniegt konsultācijas, informāciju, metodisku palīdzību un dot slēdzienus un atzinumus novada domei un tās struktūrvienībām, iestādēm, darbiniekiem jautājumos, kas rodas to darbā.
 3. Gatavot lēmumu priekšlikumus pēc komitejas vadītāja pieprasījuma, pēc domes priekšsēdētājas mutiska rīkojuma citām komitejām.
 4. Iesniegt nodaļas vadītājai priekšlikumus par darba uzlabošanu pašvaldībā un tās struktūrvienībās, iestādēs.
 5. Sagatavot un sniegt rakstveida atzinumu un slēdzienu par komisiju, darba grupu, deputātu komiteju lēmumu projektiem, pirms jautājumu izskatīšanas  domes sēdē, iesniegšanai Juridiskās daļas vadītājai.
 6. Novada  pašvaldības tiesību un interešu pārstāvēšana (uz pilnvaras pamata) visu līmeņu tiesu iestādēs.
 7. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, iesniegšana un saņemšana  no citām administratīvajām iestādēm un juridiskajām personām, fiziskām personām.
 8. Izstrādā saistošo noteikumu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim.
 9. Izstrādā iekšējo normatīvo aktu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim. 
 10. Sagatavo līgumus, pēc pašvaldības iestāžu pieprasījumiem, pārbauda un akceptē iestāžu vai sadarbības partneru sagatavotos līgumus.
 11. Sagatavo atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem un sūdzībām savas kompetences ietvaros.
 12. Pildīt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus uzdevumus.
 13. Sagatavo un uztur līgumu reģistru, reģistrē līgumus dokumentu pārvaldības sistēmās.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ar piešķirto jurista kvalifikāciju (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze jurista amatā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1382.00 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 28.martam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes jurista vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.