Stopiņu novada dome aicina darbā arhitektu Stopiņu novada Būvvaldē

28/05/2020

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Būvvaldē uz arhitekta amatu  (profesiju klasifikators – arhitekts  216101) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences jautājumos sagatavo fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus izskatīšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata, veic detalizētu projektu izpēti, atbild par būvprojektu, kurus paredzēts realizēt Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, to virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata būvniecības  iesniegumus un sagatavo lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;
 • sagatavo būvatļaujas ar nosacījumiem un apliecinājumus par būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi;
 • izraksta paziņojumus par būvnodevas aprēķinu saskaņā ar Stopiņu novada domes Saistošajiem noteikumiem;
 • piedalās būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darbā;
 • pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada vizuālo vidi, arhitektūru un teritorijas plānošanu;
 • plāno novada vides attīstību un izstrādā vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • izskata un izvērtē esošos pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus, sniedz rakstveida atzinumus;
 • kontrolē Stopiņu novada administratīvajā teritorijā jebkuru objektu, kurš saistīts ar vides dizainu, neatkarīgi no tā pakļautības un īpašuma formas;
 • izskata un saskaņo vides labiekārtošanas, vides veidojošo elementu projektus;
 • izskata un saskaņo reklāmas/izkārtnes projektu un sagatavo izkārtnes/reklāmas pasi  atbilstoši Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem tiesību aktiem; 
 • izskata un saskaņo monumentālās mākslas darbu novietojumu novadā; 
 • piedalās būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavo pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā  izglītība - arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze arhitekta darbā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • par priekšrocību tiks uzskatītas  prasmes darbā BIS; 
 • ļoti labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus,
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1520.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas),
 • Sociālās garantijas,
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu,
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas,
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām),
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties.

 

Informācija par darba sludinājumu:

Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darba alga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās darba algas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 30.jūnijam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Būvvaldes arhitekta vakancei”. 

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.  Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.