PA ''Saimnieks'' aicina pievienoties savā komandā Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītāju uz noteiktu laiku

06/12/2019

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” aicina pievienoties savā komandā Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītāju (uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt un koordinēt darbību pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmuma nodaļas darbības plānošana un koordinēšana.
 • Vadīt nodaļas darbiniekus, veikt darbu racionālu sadalīšanu, organizēšanu, nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, kvalitāti. 
 • Veikt un organizēt apsaimniekošanas pasākumu novērtēšanu, plānošanu un realizāciju; 
 • Uzņēmuma apsaimniekošanā un īpašumā esošo objektu apsekošana, dzīvojamo māju gada tāmes, prognozes sastādīšana, gada remontdarbu saraksta sastādīšana un iesniegšana apstiprināšanai uzņēmuma vadībai (vadoties pēc sastādītajiem defektu aktiem un prognozētajiem gada ieņēmumiem), ēku kapitālā un kārtējā remonta materiālu sagādes un apmaksas organizēšana, norakstīšana pa objektiem, gada tāmes-prognozes izpildes uzraudzība;
 • Nodrošināt funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu, nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli atbilstoši kompetencei;
 • Konstatēt, uzraudzīt, koordinēt Uzņēmuma īpašumā esošo ēku un telpu gan plānotos, gan neplānotos darbus, avārijas remontdarbus, kas saistīti ar apkuri, ūdensapgādi, kanalizācijas sistēmām un elektroinstalācijas;
 • Īres/apsaimniekošanas līgumu slēgšanas organizēšana;
 • Katras mājas darbu uzskaites reģistrācijas žurnāla ieviešana, vešana,
 • Sagatavot atskaites par saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietotajiem materiāliem; 
 • Veikt neplānotus darba pienākumus Uzņēmuma interesēs saskaņā ar direktora vai Stopiņu novada domes rīkojumiem un norādījumiem.  
 • Sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • Veikt cita satura uzdevumus, kas saistīti ar nodaļas darba uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • Nekustamā īpašuma pārvaldnieka specialitāte vai atbilstoša II līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, enerģētika, siltumapgāde, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju;
 • Profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārzināšana;
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā un/vai attiecīgā administrējošā darbā, vēlama pieredze nekustāmo īpašumu apsaimniekošanā, spēja plānot un vadīt namu/ īpašumu pārvaldīšanu un uzturēšanu, ar īpašumu apsaimniekošanu saistītu finanšu un juridiska rakstura dokumentu sastādīšanā;
 • Prasme pielietot savstarpēji saistīto procesu izpildes secību un prasme veikt situāciju analīzi, izmantot profesionālas darbības metodes un paņēmienus;
 • Prasme konfliktu novēršanā un risināšanā;
 • Komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte;
 • Labas plānošanas un organizatoriskās prasmes, patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 • Prasme un pieredze darbā ar datorprogramām (MS – Office Word, Excell, MS Outlook); 
 • Pārzināt aktuālos LR normatīvos aktus, kontrolēt šo normatīvo aktu ievērošanu, kas saistīti ar amata pienākumu pildīšanu;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2.pakāpe);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • darba algu no 1560.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās mēnešalgas);
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • attīstīt savas iemaņas un paplašināt savas zināšanas;
 • atsaucīgu un profesionālu kolektīvu.

Darba vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darba laiks: pilna slodze
Darba uzsākšana: nekavējoties

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un CV ar norādi “Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītāja VAKANCEI” aicinām sūtīt uz e-pasta adresi: sekretare@saimniekspa.lv.

Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies pa tālruni. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Kandidātu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc to apstrādes. Darba devējs patur sev tiesības pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī pieprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.