Darba piedāvājums Gaismas internātpamatskolā

09/05/2019

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola aicina  darbā uz nenoteiktu laiku: 
Speciālās izglītības skolotājus (2352 02) un  Internāta dienesta viesnīcas skolotājus (2359 07).

Darba vietu skaits:  3 vakances. 

Darbu uzsāk ar 2019. gada 1. septembri 

Izglītība: Augstākā izglītība (Speciālā pedagoga kvalifikācija). 

Darba samaksa no EUR 710,00 par 1 likmi,   atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Vēlama pieredze darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

CV sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

Sīkāku informāciju par darba apjomu un specifiku var saņemt zvanot pa tālruni: 67703825 vai sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv