Aicinām darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu

19/02/2018

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 134406) darba vieta noteikta Stopiņu novada Bāriņtiesa, Institūta iela 30,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
 • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
 • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
 • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
 • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
 • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
 • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
 • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
 • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
 • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:
 • apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem; 
 • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
 • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • līdz 1250 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai pa pastu starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 08.martā plkst. 17.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vakancei”. 

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.