VAS ''Privatizācijas aģentūra'' paziņojums

12/02/2018

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

16.01.2018. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 13, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030432, 530/37877 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs L.Drava, pirkuma cena 679,13 EUR 

16.01.2018. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 13, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030432, 533/37877 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs L.Drava, pirkuma cena 682,98 EUR