Ulbrokas bibliotēka piedāvā apgūt datorprasmes gada garumā

14/03/2018

Ik gadu marta mēnesī Latvijā notiek E-prasmju nedēļa, kurā tiek piedāvāti dažādi pasākumi iedzīvotāju digitālo zināšanu un prasmju pilnveidei. Šogad Latvijā E-prasmju nedēļa ir pārdēvēta par Digitālo nedēļu, pievienojoties Eiropas Digitālajai nedēļai 2018 (ALL Digital week 2018).

Ulbrokas bibliotēka šogad piedāvā digitālās prasmes pilnveidot no šā gada marta līdz decembrim, katru mēnesi veltot kādai citai tēmai. 

Aicinām iepazīties ar LIETOTĀJU DATORPRASMJU UZLABOŠANAS PLĀNS 2018. gadā STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ.

Nodarbībām nepieciešams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepieciešamas priekšzināšanas, pēc lasītāja pieprasījuma – individuāli. Visas apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.

Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv