Ulbrokas bibliotēka aicina piedalīties aptaujā par pakalpojumu kvalitāti

21/04/2018

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā tiek izstrādāts bibliotēkas darbības stratēģiskais plāns 2018.-2022. gadam, lai vērtētu pakalpojumu kvalitātes attīstību. Dokumenta izstrādei ir svarīgs bibliotēkas lietotāju viedoklis, tāpēc esam izstrādājuši aptaujas anketu un aicinām to aizpildīt.

Aptauja ir anonīma, atbildes uz jautājumiem tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Aptaujas norises laiks no 2018.gada 5.aprīļa līdz 7.maijam.

Aptauja pieejama: https://docs.google.com/forms/d/1zXGXA2fSrfIDPPL59jAelmwzeGvxhky-SMxk9CBlJhc/edit

Jau iepriekš pateicamies par atvēlēto laiku!