Stopiņu novada dome aicina darbā bibliotekāru Sauriešu bibliotēkā

23/07/2018

Galvenie darba pienākumi:

 • bibliotēkas lietotāju apkalpošana,
 • aprakstu veidošana un informācijas papildināšana BIS Alise elektroniskajā katalogā, reģistrēto lietotāju un novadpētniecības datu bāzēs,
 • organizēt bibliotēkas popularizēšanas  un lasīšanas veicināšanas pasākumus,
 • sagatavot tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas,
 • veidot tematiskās un literatūras izstādes.

 

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai pielīdzinātā,
 • vēlama darba pieredze bibliotēkā,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī,
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot MS Office standartprogrammas, prasmes informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos,
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise-i,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja reaģēt uz lietotāju vajadzībām.

 

Darba vieta – Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

Darba laiks – nepilns (30 stundas nedēļā)

Darba alga – no 440.00 EUR

 

 

Profesionālo aprakstu (CV), amatam motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 20.08.2018. sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi ‘Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā”, tālr. 26588203

 

Pretendentam piedāvājam veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām;

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.