Pētera Brūvera dzimšanas diena dzejnieka dzimtajās mājās

27/04/2018

vai tie zvaniņi skan man
(atbalsojas: vai man? vai man?)
skan un skan bez mitas
krēslas stundā neredzami
sudrabmēlēm dzidri sitas 
vai tie zvaniņi skan man? 
/Pēters Brūveris “Pirmais dzejolis. Biķernieki”/

25. aprīļa rīta pusē dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās Stopiņu novada “Kalējos ” rosījās bibliotekāri. Dzejnieka jubilejas pasākumu ievadīja Bibliotekāru talka. Ulbrokas bibliotēkas rosināta, aizsākta un veiksmīgi iedzīvināta, tā piekto gadu piesaista ne tikai novada bibliotekārus, bet arī atbalstītājus, pašvaldības pārstāvjus.

Kopīgiem spēkiem, mundrā solī, priecīgā noskaņojumā tika posta mājas sēta, dārzs ieguva spilgtu atraitnīšu akcentu, atbrīvojās no vecajiem zariem un kokiem. Īpaša “Kalēju” mājas sastāvdaļa ir dzejas dienu norises vieta, par kuru tiek turēta rūpe ikkatrā talkas reizē.
Talcinieki priecājās ne tikai par pašu paveiktajiem darbiem un saposto vidi, bet ar gardu muti ēda katlā virs ugunskura vārīto grūbu biezputru ar pasakainu sēņu mērci un slavēja bibliotekāres Kristīnes virējas prasmes. Paldies visiem, kas piedalījās, lai saglabātu, uzturētu mūsu novada kultūrvēsturisku vietu un dotu tai jaunas iespējas nākotnē.

Savukārt pēcpusdienā, noslēdzot Pētera Brūvera 60. jubilejas gadu, uz grāmatas atklāšanas svētkiem sāka pulcēties daudzi interesenti un dzejnieka meitu Zanes Brūveres - Kvēpas un Indras Brūveres – Darulienes aicinātie viesi. 

Pasākumu, kas bija veltīts, apgādā „Pētergailis” nule kā iznākušajai dzejoļu grāmatai bērniem “Brūveri brūvē”, kuras autori ir Zane un Indra kopā ar savu tēvu, Pēteru Brūveri, ievadīja Stopiņu novada amatpersonas, paužot pateicību par visu iesaistīto pušu sadarbības brīnišķīgo rezultātu- grāmatu. Izskanēja arī prieks par izveidojušos tradīciju, par iespēju “Kalējos” regulāri satikt dzejniekus un dzirdēt dzeju pašu dzejnieku lasījumā.

Emocionāli piesātināts bija komponista Māra Lasmaņa un vokālā ansambļa “Dziedošie” muzikālais sniegums, izpildot dziesmas ar jubilāra vārdiem.

Grāmatas atvēršanas svētkus kuplināja izdevniecības “Pētergailis” vadītāja un rakstniece Inguna Cepīte, dzejnieks un jaunās grāmatas sastādītājs Māris Salējs, kā arī grāmatas ilustrāciju autore un starptautiski godalgota māksliniece Gita Treice. Katrs no viņiem, būdami šajā procesā iesaistīti, dalījās savā neatkārtojamā stāstā par grāmatas tapšanas vēsturi, par dzejniekiem un cilvēkiem Pēteru, Zani un Indru Brūveriem. 

Pētera Brūvera dzeju skandēja gan dzejnieks Māris Salējs, gan dzejniece Daina Sirmā. Likās pats vārsmu autors uzmanīgi visu no augšas vēro, jo solītās lietainās dienas vietā, reizēm paspīdēja arī kāds saules stariņš, bet lielākoties pūta samērā nejauks vējš, likdams cilvēkiem sildīties ar vārda spēku un emocijām. Sveiciens dzimšanas dienā, dzejniek! 

Klātesošos pilnībā pārņēma dzejnieču Zanes un Indras savdabīgās balsis, kad viņas lasīja savus darbus no jaunā krājuma„ Brūveri brūvē”. Caur viņu dzejoļiem atklājas tik dažādas, bet vienlaicīgi, lai arī izteikti sievišķīgas, tomēr spēcīgas, spilgtas un krāsainas personības, kam ir, ko mums pateikt. 

Milzīgs prieks par kuplo skolu jauniešu pulciņu no Stopiņu pamatskolas un Ulbrokas vidusskolas, kas baudīja dzejas lasījumus. Paldies skolotājām par piedalīšanos novada kultūriglītojošos pasākumos!

Sirsnīgs paldies grāmatas autorēm un visiem grāmatas izdošanā iesaistītajiem cilvēkiem par skaistajiem grāmatas “Brūveri brūvē” atvēršanas svētkiem Stopiņu novadā, Pētera Brūvera dzimtajā mājā “Kalēji”.

Uz tikšanos nākamajos literārajos pasākumos “Kalējos”, jo Stopiņos mīl dzeju!

Aija Sausiņa,
Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre