Dzejas vakars – mākslas portretējums sajūtās

13/09/2019

Ulbrokas bibliotēkas septembra sajūtas ir 2019. gada Stopiņu novada piektās dzejas dienas pasākums “Raibajā pasaulē”. Poētisks dzejas vakars, kas daudznozīmīgi skaidro māksliniecisko paņēmienu kopumu. Literāti, dzejnieki, mūziķi, notikumu retrospekcija, gleznu un autordarbu zīmējumu emocionāli estētiskā pasaule – viss vienkopus sniedz piederības sajūtu sava laika un gara vērtībām. 

Septembra mierinājums atrod pasauli manī un pasauli tevī, arī tur, kur saulains pēdējo melleņu un pirmo brūkleņu bagāts piemežs. Dabas vēstnešu un cilvēka gājums atgādina par pasaules/aizsaules noliktiem ceļiem, tiek iedegtas divas sveču liesmiņas - Pētera Brūvera un viņa mātes Vijas Brūveres piemiņai. To klātbūtne nemanāmi ir ar mums.

Aiz katras dzīves vēl ir tālāka un daudz lielāka pasaule, uzliekot roku cieši uz pulsa, koncentrējam uzmanību dzejas dienu norisēm dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, kas apliecina ticību sev un savai valodai!

Īsta valodas meistardarbnīca, kura norisinājās “Kalējos” jūnijā, radīja neizsakāmu prieku un pantus par mājām, dzīvo dabu un viensētai “Kalēji” raksturīgajiem priekšmetiem. Deviņas meistardarbnīcas pārstāves: Dagnija Zamze, Aija Staškeviča, Antra Staškeviča, Ilga Narvila, Biruta Urdziņa, Rasma Brička, Felicita Dūja (Ingrīda Balode), Dana Plīta un Marta Plūme, ievērojot Zanes Brūveres Kvēpas priekšrakstus, uzradīja katra savu mākslas darbu - dzejoli, kā veltījumu un aicinājumu redzēt, sajust un būt par vietējās pasaules meridiāna laika daļu. 

Bet septembra īstenais dzejas avots vispirms ir vērojams Pētera Brūvera radītājā gleznā [1970. gadu II puse] un viesu kolorītajā kopainā, kas lieliski veido dzejas sapratnes līnijas - emocionālā atmiņa, nojausma, intuīcija, saglabājot loģisko inteliģences klātbūtni. Vakara viesu pulkā ir dzejnieki Iveta Šimkus, Māris Salējs, Liāna Langa, Daina Sirmā, Indra Brūvere – Daruliene, Zane Brūvere – Kvēpa, komponists Māris Lasmanis un dziedātāja Endija Rezgale. Katrs no viņiem kalpo Pētera Brūvera gan rakstītā, gan mūzikā pārvērstā vārda mūžīgai noslēpumainībai, daudznozīmīgumam un citiem valodas un satura raksturlielumiem. Klātesošo dzejnieku uzstāšanās ir sirsnīga tikšanās un valodas pasaules nebeidzama krāsu gamma mākslas atveidojumā. Ivetas Šimkus rakstītais vārds klātesošajiem pieskaras trausli, skanīgi un emocionāli pilnskanīgi. Māris Salējs kopējā ainavā iezīmē laikabiedra un impulsīva redzīguma sajūtu, kas mazliet rada brūveriskajam. Liāna Langa – intelektuāli dziļi un cieņpilni, pilnasinīgi un precīzi dzejas portretējumā ar valodas palīdzību saglabā domāšanas telpu. Daina Sirmā – sirsnīgi un sirdsgudri, atdevīgi un augstvērtīgi ievij latvisko dzīvesziņas kodu, veido latvisko stāju un intonatīvi rada piederības sajūtu. Indra un Zane Brūveres rod sirdspukstus, ne tikai izskatā, bet zināmajā pasaules daļā starp sevi un līdzīgi domājošajiem dzejā un atdzejā. 

Māris Lasmanis un Endija Rezgale dzejas sajūtām pievieno muzikālo pasaules noskaņu. Mežmalas ainavā atbalsojas instrumentāli skaņdarbi, ko nomaina emocionāli dzidrs dziedājums no koncertprogrammas “Ezera mistērija” (Pēters Brūveris, Māris Lasmanis).

Saplūduši vienā veselumā ar radītās pasaules skaistumu, kā arī tās dziļāko būtību un augstāko vērtību, atklājam vēsturisko stāstu par 1996. gadā iedibināto, bet ne pasniegto, dzejas notikumu balvu. Piektajās Stopiņu novada dzejas dienās balvas pasniedz Iveta Brūvere.  Kalēju darba rīki - veseri un mazie āmuri tiek pasniegti gan dzejniekiem un māksliniekiem, gan rodošās meistardarbnīcas dalībniecēm, gan notikumu vietas izveidotājiem un talkas dienas līdzdalībniekiem.

Vakara noslēgumā silts tējas malks un svētku kliņģera gabaliņš, ziedi un piemiņas raksts katra dalībnieka autogrāfu kartiņā. Var teikt pasaulīgs prieks, dvēseles veldze un sajūtu gaišums.

Mazliet no tā visa atradīsiet pievienotajā foto galerijā https://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-5dzejas-diena-2019-537 vai satikto gājēju acu skatienā. Uz tikšanos citugad! 

Galerijā iekļauto fotogrāfiju autores Inese Skrastiņa, Ieva Mūrniece, Vita Banga, pasākuma vizuālais noformējums un pulcēšanās vietas iekārtojums Dainas Kalmanes izpildījumā.

 

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja,
2019. gada 12. septembrī