Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018 noslēguma pasākums Sauriešu bibliotēkā

01/07/2019

27. jūnijā Sauriešu bibliotēkā kopā sanāca Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018 eksperti, lai uzzinātu lasīšanas maratona rezultātus, saņemtu balviņas un pateicības rakstus, kā arī tika dots starts šī gada lasīšanas maratonam. 

Pasākuma pirmā daļā tika sniegts neliels pārskats par aizvadīto gadu.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijā norisinās jau 18 gadus. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un Kultūras ministrijas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt augstvērtīgas literatūras nonākšanu līdz lasītājiem, veicināt lasītprasmi, lasītprieku un interesi par grāmatām, kā arī sekmēt personības un grāmatniecības attīstību.

Programma tiek īstenota gan Latvijā, gan arī ārpus valsts robežām. 2018.gadā grāmatniecības nozares speciālistu piedāvāto grāmatu lasīšanas un vērtēšanas maratonā iesaistījās kopskaitā 17 198 lasītāji no 630 bibliotēkām. Sauriešu bibliotēkas programmas dalībnieku skaits sasniedza 30.

Turpinājumā ekspertiem tika nedaudz pastāstīts par Lielajiem lasīšanas svētkiem, kas šogad notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un bērni tika iepazīstināti ar lasīšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija 2018  balsojuma rezultātiem. 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pērnā gada kolekcijā tika iekļautas 28 grāmatas – latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju autoru darbu tulkojumi – no vienpadsmit dažādām izdevniecībām. 

Grāmatas tika vērtētas piecās vecuma grupās:

Vislielāko atzinību grupā 5+ ieguva kanādiešu rakstnieces un ilustratores Mariannas Dibikas dzīvespriecīgā grāmata “Pastnieks Pele”. 

Bērni vecumposmā 9+ par savu savu favorītu izvēlējās Hokona Ēvresona starptautiski vairākkārt apbalvoto grāmatu “Brūne”.

Kategorijā 11+ pirmo vietu saņēma Kristīnes Hamillas grāmata “Vislabākās zāles”.

Jaunieši grupā 15+ par populārāko darbu atzina Keisijas Vestas romantisko stāstu “P.S. Tu man patīc”.

Vecāku žūrija šogad pirmo vietu deva Andželas Naneti grāmatai “Mans vectēvs bija ķiršu koks”.

Pilna informācija par programmas rezultātiem visās vecuma kategorijās ir šeit:

https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/

Pasākumā, sadalīti divās komandās, dalībnieki rūpīgi risināja dažādus uzdevumus. Vienā no tiem nācās atcerēties visas Bērnu/Jauniešu žūrijā iekļautās grāmatas. Saņemot 5 aploksnes, ar dažādiem vārdiem, no tiem vajadzēja salikt visus atbilstošā vēcuma grupas grāmatu nosaukumus. Kā vienmēr, uzvarēja draudzība un kopējs darboties prieks.

Paldies visiem 2018. gada programmas dalībniekiem!

Priecāsimies par piedalīšanos Sauriešu bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumos arī turpmāk. Lasot grāmatu var bagātināt savu iztēli - piedzīvot vairākus notikumus kopā ar tās varoņiem, iegūt jaunus draugus, bet vecāki spēs labāk izprast savu bērnu domas un cerības, ja paši iesaistīsies lasīšanas procesā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ) turpina aktīvu darbību un aicina arī šogad iesaistīties bibliotēkas un skolas jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Tā atrodama https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019

Lasīšanas eksperti dalījās pārdomās par izlasītajām grāmatām, iepazinās ar jauno grāmatu kolekciju 2019. gadam.

Programmas dalībniekiem līdz decembra beigām ir jāizlasa sešas sava vecuma grāmatas un jāaizpilda elektroniska anketa, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu topu par populārākajām grāmatām Latvijā. Piedaloties Vecāku žūrijā, papildus četrām ieteiktajām grāmatām jāizlasa vēl jebkuras divas no kolekcijas grāmatām. Visi dalībnieki vecumgrupu drīkst mainīt un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā piedāvājuma. Būs arī dažādi pārsteigumi un galā – Lielie Lasīšanas svētki Rīgā!

Ja vēlēties daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu, nāciet jūlijā uz Sauriešu bibliotēku un piesakieties lasīšanai. Lasīsim un vērtēsim kopā!

Noslēgumā visi cienājās ar īpašo Bērnu žūrijas kliņģeri. Paldies aktīviem pasākuma apmeklētājiem! Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/bvjz-2018-nosleguma-pasakums-sauriesu-biblioteka

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja