100 gades gadu noslēdzot, domājam par Raini

20/12/2018

Par patikšanu tie ir “ Lielie UN” Roalda Dobrovenska sarunā ar Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem. Cilvēks – personība, kas biogrāfiskajā monogrāfijā portretējot Raini un viņa laiku, neraksturīgā veidā iezīmē Latvijas vēstures gaitu.  Grāmata arī šobrīd aktuāla lasītājam ar gudru, jūtīgu sirdi.

Smokings, smaids un dziļa cieņa un pietāte tuvo cilvēku – Veltas Kaltiņas radošai domai un rakstītam vārdam. Klausāmies Veltas jaunāko dzeju. Iekšēji brīvas personības zina par ko un kā runāt. Abiem kopējs dzīves un rakstniecības ceļš ar mūžīgo jautājumu kam dzīvojam un dzīvosim? Vakara gaitā Liega Piešiņa rakstnieku vedina domāt par kopīgām lietām, atšķirībām, vides iekārtojumu, lūdz atcerēties kopīgi ar Veltu izstaigāto Raiņa dzīves ceļu un Maskavas lielo teātri gan bērnības, gan Musorgska grāmatas slavināšanas dienās.

Nav šaubu, ka Roalds paliks krievu rakstnieks. Kaut arī saikne ar Latviju ir ļoti cieša. Neatsakoties no savas dzimtenes, no saknēm un valodas tiek radīti romāni par krievu komponistiem Aleksandru Borodinu un Modestu Musorgski. Savukārt “Rainis un viņa brāļi” ir romāns, ko daļēji ar savu dzīvi un darbiem, uzrakstījis pats Rainis. Lielā mērā tas saistās ar dzīvi Dīķu ielā – dažādos laikos tur dzīvo Velta un Roalds un pavisam netālu Rainis un Aspazija. Veltas mammas, toreiz mazas meitenes, atmiņā ir spilgti notikumi, atliek tikai pierakstīt.

Patiesības un rakstniecības ceļš uz valodu, kultūru, tikumiem un dzīvi saistās ar dzejnieku pāri, domājam Raini un Aspaziju, ar dažādu tautu un kultūru pārstāvjiem, garīgumu. Ir radīts darbs, par kura nozīmi nav jāšaubās. Viennozīmīgi Latvijas kultūras kanona vērtība - pateicīgi esam mēs visi. Ieklausījāmies, domājām un sirsnībā smaidījām, lai saprastu, ko ģeniāla personība – Roalds Dobrovenskis meklēja un kā atklāja citas personības. 

Paldies visiem klātesošajiem par atsaucību, sirsnību un labvēlību. Paldies viesiem par atklāsmēm un dzīvo sarunu. Pasākuma norises gaita skatāma Ulbrokas bibliotēkas galerijā https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Ziemassvētku noskaņās vēlējāmies darīt, dāvāt un neslēpt prieku, lai Jaunajā gadā satikšanās un lasīšanas prieks ir jaunu atklāsmju, notikumu un pārdomu vērts.

Ulbrokas bibliotēkas vārdā vadītāja 
Daiga Brigmane