• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā

12/08/2013

Atbilstoši Stopiņu novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumam „SIA „RSGA” (Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002)  29.07.2013.  iesnieguma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā izskatīšana” uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra nr.8096 009 0055.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Karīna Jansone (tālr: 67910546, elektroniskā pasta adrese – karina.jansone@stopini.lv

Stopiņu novada pašvaldība