Stopiņu novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam apspriešanas sanāksme

12/04/2012

Darba kārtība:
10.00 Stopiņu novada Attīstības programma 2012.-2018. gadam pārskats 10.20 Rīgas plānošanas reģiona attīstības izvērtējums
10.40 Stopiņu novada kaimiņu pašvaldību komentāri /Rīga, Garkalnes novads, Ropažu novads, Salaspils novads/
11.00 Diskusija
- Stopiņu novada vieta Rīgas plānošanas reģionā /īpašā loma, specializācija, vajadzības/
- Stopiņu novada sadarbība ar citām pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģionu /sadarbības intereses, virzieni, projekti/
*        Autoceļu sakārtošana
*        Sabiedriskais transports gan novada teritorijā, gan saikne ar kaimiņu pašvaldībām
*        Ūdensteču un ūdenstilpju stāvoklis
*        Sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” pakalpojumi
*        Inženiertehniskā apgāde
*        Vienojoši kultūrizglītības pasākumi

Laipni lūdzam uz dalību sanāksmē, iepriekš par to informējot līdz š.g. 13.aprīlim.

Stopiņu novada domes
Attīstības un plānošanas speciāliste
Vineta Krūze
Tālr.: 67910546
E-pasts: vineta.kruze@stopini.lv

 esf.png  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  ES.png