Seminārs Rīgā par nosacījumiem kvalitatīvam energoauditam daudzdzīvokļu mājām

16/04/2012

Pasākuma laikā prof. Andris Jakovičš (Latvijas Universitāte) informēs par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnēm un iespējām, bet asoc. prof. Aldis Greķis (Rīgas Tehniskā universitāte) analizēs ēku energoaudita pārskatā biežāk pieļautās neprecizitātes.

Semināru varēs vērot arī interneta tiešsaistē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/

Sīkāku informāciju par pasākumu var saņemt Ekonomikas ministrijā – e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv vai 67013240.

Pasākumu organizē Ekonomikas ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Semināri par dažādiem māju apsaimniekošanas un renovācijas jautājumiem RTU notiek visu mācību gadu katra mēneša trešajā trešdienā. Katrs seminārs tiek veltīts konkrētai tēmai – sākot no jaunumiem apsaimniekošanas nozarē beidzot ar aktualitātēm mājokļu renovācijā un par iespējām šim mērķiem piesaistīt ERAF līdzfinansējumu. EM un RTU semināru cikls notiek jau otro gadu.