• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Rīgas plānošanas reģions aicinās vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus diskutēt par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

Rīgas plānošanas reģions aicinās vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus diskutēt par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

05/03/2013

14.februārī Limbažu novada Viļķenē notika informatīvs seminārs, kurā Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti tika iepazīstināti ar projekta izvirzītajiem mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Savukārt 1.martā Rīgas pilsētas Rātsnamā par projekta ieviešanas gaitu tika informēti RPR vietējo pašvaldību vadītāji.  

Projekta īstenošana sasaucas ar laiku, kad pēc 2011.gada nogalē apstiprinātā „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” (turpmāk – TAPL) Latvijas plānošanas praksē ienāk jauni plānošanas dokumenti, izstrādes principi un pieejas, kuru aprobācijas procesā tieši šobrīd īpaši aktuāla ir attīstības plānošanas speciālistu iesaiste diskusijās, apmācību semināros un pieredzes pārņemšanas pasākumos. Saskaņā ar TAPL līdz 2013.gada 31.decembrim vietējās pašvaldības nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši jaunā likuma prasībām.

Šajā gadā plānots noorganizēt vairākus apmācību seminārus attīstības plānošanas speciālistiem par pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi, akcentējot un popularizējot iedzīvotāju iesaistes mehānismu izmantošanu dokumentu izstrādes un īstenošanas uzraudzības procesos. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot metodoloģisko materiālu vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei, iekļaujot teritorijas attīstības plānošanas vadlīnijas specifiskām RPR pašvaldību grupām – Pierīgai, piekrastei un lauku teritorijai, kā arī izveidot statistikas teritoriju sistēmas koncepciju un tai pakārtotu statistikas teritoriju datu bāzi.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros. Projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši (2013.gada janvāris – 2013.gada decembris). 

Informāciju sagatavoja:
Laura Cimža, projekta vadītāja
Tālr. +371 67559821
e-pasts: laura.cimza@rpr.gov.lv

projekta_logo_RPR.JPG