Rail Baltica Informācijas centrā pieejama visa informācija par projekta ieviešanu

02/03/2021

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir parakstījis Līgumu ar Piegādātāju apvienību “Egis Rail” S.A., “DB Engineering & Consulting” GmbH un Rīgas SIA “Olimps” par dzelzceļa projekta “Rail Baltica” posma Vangaži – Salaspils – Misa būvprojektēšanu un autoruzraudzību.

Visa informācija par ''Vangaži – Salaspils – Misa’’ posmu ir pieejama Rail Baltica projekta mājaslapā https://www.railbaltica.org/lv/, sadaļā “info centrs” izvēloties sadaļu trases plānojums un atverot atbilstošos projektēšanas apakšposmus. Sekojošā saitē ir pieejamas visas publicētās ziņas par projekta attīstību Stopiņu  novadā: https://info.railbaltica.org/lv/zinas/r/stopinu-pasvaldiba.

Arī turpmāk, izstrādājot projekta risinājumus Rail Baltica mājaslapā pie apakšposma “Vangaži – Salaspils – Misa” tiks izvietota atbilstoša informācija par projektu, kura būs pieejama publiski visām ieinteresētajām pusēm.

Lai novada iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja iepazīties ar Rail Baltica projekta gaitu un tās aktuālajiem risinājumiem, Rail Baltica Informācijas centrā pieejama dažāda iedzīvotājiem noderīga informācija par projekta gaitu: https://info.railbaltica.org

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar pieejamo informāciju un sekot līdzi projekta aktualitātēm.

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Marija Putna 
Tehniskais projektu vadītājs 
RB Rail AS pilnvarotā persona