Programma vietējo ražošanas uzņēmumu attīstībai - “Latvijas Zelts”

29/02/2012

Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievērš un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā. Tādēļ programmas “Latvijas Zelts” ietvaros LUAC atbalstu plāno sniegt tieši ražošanas uzņēmumiem.
Lai pieteiktos attīstības programmai, skatiet papildus informāciju par programmu, aizpildiet anketu un nosūtiet uz e-pastu: info@latvijaszelts.lvlīdz šā gada 15.februārim.

Plašāka informācija par programmu un pieteikuma anketa sadaļā - Uzņēmējiem.