Priedklanu ielai un Tālivalžu ielai piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss

08/06/2021

Stopiņu novada domes 2021. gada 2.jūnija sēdē, deputāti pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Priedkalnu ielai Dreiliņos, Stopiņu novadā ielu sarkano līniju teritorijā saskaņā ar grafisko attēlu īpašumu Priedkalnu iela 1 (kadastra numurs 80960021096), Priedkalnu iela 3 (kadastra  numurs 80960021376), Priedkalnu iela 5 (kadastra  numurs 80960020171), Priedkalnu iela 7 (kadastra  numurs 80960021096), “Priedkalni” (kadastra  numurs 80960020173) teritorijās. Ar pilnu domes sēdes lēmuma izrakstu var iepazīties ŠEIT.

Stopiņu novada domes 2021. gada 2.jūnija sēdē, deputāti pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Tālivalžu ielai, Dzidriņās, Stopiņu novadā ielu sarkano līniju teritorijā saskaņā ar grafisko attēlu īpašumos: “Tālivalžu iela” (kadastra  numurs 80960040685), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040681, “Kalnavotiņi” (kadastra  numurs 80960040285), “Lejzemes” (kadastra  numurs 80960040286), “Slokas” (kadastra  numurs  80960040218), “Jaunkoklītes” (kadastra  numurs 80960040743), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040053, “Ievlīči” (kadastra  numurs  80960040124), “Ievzari” (kadastra  numurs  80960040007), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040475,  “Rīgas pilsētas meža fonds” (īpašuma kadastra  numurs 80960030409), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040099 (posmā no Nākotnes ielas līdz “Lejzemes”). Ar pilnu domes sēdes lēmuma izrakstu var iepazīties ŠEIT.