• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ievu ielai, Līgo ielas posmam un Liepu ielas posmam

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ievu ielai, Līgo ielas posmam un Liepu ielas posmam

29/10/2020

Saskaņā ar 14.10.2020., domes lēmumu (prot.nr.94, 2.8.p.), piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ulbrokā, Stopiņu novadā ielu sarkano līniju teritorijā šādām ielām:

  1.  Ievu ielai (īpašumu Ievu iela 1, kadastra Nr. 8096 003 0844; Ievu iela 3, kadastra Nr. 8096 003 0843; Ievu iela 2 , kadastra Nr. 8096 003 0837; Ievu iela 4 , kadastra Nr. 8096 003 0838; Ievu iela 5, kadastra Nr. 8096 003 0842; Ievu iela 6, kadastra Nr. 8096 003 0839; Ievu iela 7, kadastra Nr. 8096 003 0841; Ievu iela 8, kadastra Nr. 8096 003 0840 teritorijās);
  2. Līgo ielas posmam īpašumu Līgo iela (kadastra nr.8096 003 1101), Līgo iela 14 (kadastra nr.8096 003 0845), Līgo iela 3 (kadastra numurs 80960030851) teritorijās;
  3. Liepu ielas posmam īpašuma Liepu iela (kadastra nr.8096 003 1100) teritorijā.

Stopiņu novada domes izpilddirektors M.Griščenko un P/a “Saimnieks” pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piedalīsies ielas posma, kuram ar šo lēmumu noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss, būvniecībā vai uzturēšanā atbilstoši pašvaldības plānotajam budžetam un Stopiņu novada domes 2019.gada 02.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.19/19 “Par kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā”.

Grafiskais pielikums: 

Informācija sagatavota saskaņā ar 14.10.2020., domes sēdes protokolu nr.94, 2.8.p.