• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Pētījums ”Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotāju uzņēmējdarbības potenciāla izvērtējums”

Pētījums ”Stopiņu novada un Salaspils pagasta iedzīvotāju uzņēmējdarbības potenciāla izvērtējums”

07/10/2012

"Ja vēlamies Eiropā stimulēt attīstību, tad mums jāsāk ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas uzņēmējdarbības potenciāls netiek izmantots pilnībā. 45 % no visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem vēlas būt paši sev noteicēji, ja vien varētu, bet patlaban pašnodarbināto ir tikai vidēji 10 %. Ja mēs varētu šo daļu palielināt, mums varētu būt miljoniem jaunu inovatīvu un radošu uzņēmumu, kuri palīdzētu radīt darbavietas, atdzīvinātu Eiropas ekonomikas bāzi, spēcinātu to un padarītu izturīgu pret ekonomikas vētrām."
Antonio Tajāni, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Uzņēmējdarbības veicināšana var kļūt par izšķirošu faktoru veiksmīgai ekonomisko un sociālo izaicinājumu pārvarēšanai mūsdienu sabiedrībā. Dažādi pētījumu virzieni saistībā ar uzņēmējdarbības vides attīstību un uzņēmēju iniciatīvas veicināšanu aptver vadībzinātni, sociālo psiholoģiju, ekonomiku, socioloģiju, politoloģiju u.c. nozares. Pētnieki vairākus gadu desmitus ir centušies saprast, kas mudina cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību, kādas ir nepieciešamās personiskās īpašības, prasmes, kādi apstākļi ietekmē indivīdu lēmumus par labu uzņēmējdarbības uzsākšanai un kas no visa minētā nosaka uzņēmējdarbības iznākumu, vai uzņēmējdarbības iznākumu ir iespējams prognozēt, izmantojot minētos radītājus, u.c.

Uzņēmējdarbības potenciāls ir viens no rādītājiem, ko var izmantot, analizējot
sabiedrības vai tās daļas attieksmi un nodomus attiecībā uz sava biznesa uzsākšanu. Tādējādi ir iespējams novērtēt to, kas ir galvenie šķēršļi tiem iedzīvotājiem, kas nav iesaistījušies uzņēmējdarbībā – nevēlēšanās, bailes, informācijas vai zināšanu trūkums, u.c. Šī informācija, savukārt, noder dažādu risinājumu alternatīvu izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu veiksmīgu uzņēmumu? To pētījuši dažādu nozaru pētnieki, secinot, ka nav iespējams to prognozēt, tikai vērtējot personības iezīmes, attieksmes, pieredzi, izglītību – to nosaka ļoti daudzi dažādi faktori, turklāt pētījumi sniedz dažādus secinājumus par dažādo faktoru ietekmi. Tomēr tiek secināts, ka indivīda nodomus attiecībā uz uzņēmējdarbības uzsākšanu ietekmē personības iezīmes un prasmes (iekšējie faktori) un situācijas konteksts (ārējie faktori) (Fini, 2010).

Ar pētījumu var iepazīties Stopiņu Salaspils Partnerības mājas lapā  http://www.stopini-salaspils.lv/lv/par-biedribu/petijumi/

S.Podgaiska, biedrība "Stopiņu Salaspils partnerība"