• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Saulīte” Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Saulīte” Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā

07/11/2013

Saskaņā ar 2009.gada 16.decembrī apstiprinātajiem Stopiņu novada teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam 2009.grozījumiem plānojamā teritorija atrodasSavrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS),kas nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala „Saulīte” Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 003 0073, sadalīšanu septiņos atsevišķos zemes gabalos savrupmāju apbūvei, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu, arī satiksmes, inženierkomunikāciju un citas infrastruktūras, izvietošanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Stopiņu novada domes Būvvaldes vadītājs Andris Rībenis. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt, Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju pa tālr.67911328 vai pa e-pastu būvvalde@stopini.lv.

Darba uzdevums.