Paziņojums sabiedrībai par SIA ''Getliņi EKO'' rīkoto sabiedrisko apspriešanu

29/11/2019

Paziņojums sabiedrībai par SIA “Getliņi EKO” rīkoto sabiedrisko apspriešanu

Informācija par darbības izmaiņām: SIA “Getliņi EKO” ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI10IA0002 izmaiņām, lai tajā iekļautu detalizāciju par līdz šim izmantotajiem, atļaujā iekļautajiem, bet detalizēti neaprakstītajiem pārklājuma veidiem un apjomiem, kā arī papildinātu bioreaktora tehnoloģisko aprakstu ar pelnu pievienošanas lietderības aprakstu.

Iekārtas īpašnieks un operators: SIA „Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816

Darbības vieta (adrese): CSA poligons “Getliņi”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

Vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu:

-CSA poligonā "Getliņi", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, tālrunis: 67317800, elektroniskā pasta adrese: getlini@getlini.lv;

-Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, darba dienās.

Ar atļaujas iesniegumā sniegto informāciju (bez pielikumiem) elektroniski var iepazīties:

-VVD mājaslapā www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi;

-SIA “Getliņi EKO” mājas lapā www.getlini.lv.

Sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks:

2019. gada 2. decembrī plkst. 17:30 SIA „Getliņi EKO” ekskursiju zālē, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121.

Rakstiskus priekšlikumus sabiedrība var iesniegt VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Par atļaujas izsniegšanu ir atbildīga VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.