Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

03/02/2014

"Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojuma" sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas 1.alternatīvas papildu modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli paredzamai dzelzceļa Rail Baltica trasei.

Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

• AS „Latvijas elektriskie tīkli” interneta mājaslapā www.let.latvenergo.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv;

• AS „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, interneta mājaslapa www.ast.lv;

• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājaslapās.

Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

  • Sējas novada kultūras namā „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, 3. 02. 2014. plkst. 18.00;
  • Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi”, Brīvības gatvē 455, 5. 02. 2014. plkst. 17.00
  • Ropažu novada pašvaldības sēžu zāle, 6. 02. 2014. plkst. 14.30
  • Carnikavas novada Carnikavas tautas namā „Ozolaine”, Jūras ielā 1A, 19.02.2014. plkst. 18:00.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 2014. gada 28. februārī:

• AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67725272, e-pasts:let@latvenergo.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; tālrunis 67321173, e-pasts:vpvb@vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns paziņojuma teksts), publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 10.janvārī.

Paziņojums (pilns paziņojuma teksts), publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 28.janvārī.

Vides pārraudzības valsts birojs,
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa,
27.01.2014