• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Attīstība
 • /
 • Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

05/06/2018

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve.

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Garkalnes, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novadu teritorijas.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 21. februāra lēmums Nr. 35

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Garkalnes novada domē, pie dežuranta (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga), darba laikā, un tīmekļa vietnē garkalne.lv;
 • Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē ropazi.lv;
 • Stopiņu novada domē (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē stopini.lv;
 • Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils), darba laikā, un tīmekļa vietnē salaspils.lv;
 • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi.

Elektroniski ar informāciju var iepazīties ŠEIT.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm:

 • 2018.gada 13.jūnijā plkst.17 dienas centra “Upeslejas” zālē (adrese: “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu novads);
 • 2018.gada 14.jūnijs plkst.17 Multifunkcionālā dienas centrā "Mucenieki" (adrese: "Bundulīši", Mucenieki, Ropažu novads);
 • 2018.gada 20.jūnijā plkst.16 Kultūras centra "Berģi" mazajā zālē (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga);
 • 2018.gada 21.jūnijā plkst.15.30 Salaspils novada domes aktu zālē (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2018.gada 5.jūlijam var nosūtīt SIA “Vides eksperti”, adrese: Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv , SIA “Projekts 3”, Ūdens iela 12 - 117, Rīga, LV-1007, e-pasts info@projekts3.lv vai Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.