• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

12/09/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 31.augusta  sēdē (protokols nr.81) pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 9.oktobrim.

Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 19.septembri  tīmekļa vietnēs https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5655  un www.stopini.lv 

Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 19.septembri  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā un Stopiņu novada būvvaldes telpās Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) – 28.09.2016 plkst.19:00.

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos Attīstības un plānošanas speciālistei Linda Čakšei , tālr. 27757382.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste