• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un sabiedrības līdzdalību

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un sabiedrības līdzdalību

28/10/2019

Stopiņu novada dome 02.10.2019 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 61 , 3.13. p. “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādi.” 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķi: 

1. Veikt  Ulbrokas ciema robežu izmaiņas: Ulbrokai pievienojot Vālodzes un Dreiliņu  daļu, kā arī precizējot ciema robežas, iekļaujot ciema teritorijā esošās  apbūves teritorijas. 

2. Noteikt un mainīt perspektīvās  transporta infrastruktūras teritorijas Dreiliņu daļā: perspektīvās Dzelzavas ielas turpinājumu no Rīgas robežas (Juglas ielas) līdz autoceļam P4 Rīga-Ērgļi un tam piegulošajās teritorijās. 

Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).  

Rakstiskus priekšlikumus, ieteikumus un iebildumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2019.gada 15.novembrim.  

Ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes materiāliem var iepazīties Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti/stopinu-novada-teritorijas-planojums-no-2017-gada un   ģeoportālā geolatvija.lv  .