• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata publisko apspriešanu

Paziņojums par Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata publisko apspriešanu

08/11/2011

Apspriežamie dokumenti pieejami Stopiņu novada mājas lapā http://www.stopini.lv/public/30690.html.

Sabiedriskās apspriešanas laikā notiks tikšanās ar iedzīvotājiem:

Upeslejās Dienas centrā 12.11.2011. plkst.10.00 -12.00,

Cekulē Dienas centrā 12.11.2011. plkst. 12.30 - 13.30.,

Ulbrokā – kultūras nama zālē 12.11.2011. plkst. 14.00-16.00,

Rumbulā Gaismas speciālās internātskolas telpās 15.11.2011. plkst. 17.00 -18.30

Sauriešu Dienas centrā 15.11.2011. plkst.19.00-20.30.

Piedalīsies projekta sagatavotāji un pašvaldības vadība.

Apstiprināts ar Stopiņu novada domes sēdes protokolu Nr.61 2011.gada 2.novembrī.

„Stopiņu novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam” darba grupās, kurās 6 mēnešus aktīvi darbojās iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO pārstāvji, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pārstāvji un Stopiņu novada domes vadība un speciālisti, ir izstrādāta līdz variantam, kurš tiek nodots publiskajai apspriešanai. Paldies visiem, kas piedalījās aptaujās, kas sūtīja savus ieteikumus elektroniski un dažādos citādos veidos un īpašs paldies darba grupu dalībniekiem. Ir padarīts tiešām liels un atbildīgs darbs mūsu novada veiksmīgas attīstības nodrošinājumam un stabilitātei, ir izstrādāta gan „Attīstības stratēģija”, gan ”Rīcības plāns”. Ir izstrādāts „Vides pārskats” un izvērtēta „Pašreizējā situācija”, apkopoti iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti, varat iepazīties arī ar Ziņojumiem par darba grupu darbu.

Paldies par darbu un veiksmīgu sadarbību SIA „Nagla IF” komandai un vadītājai I.Pivarei, novēlu saglabāt pēdējo mēnešu aktivitāti un profesionālo pieeju mūsu kopīgajā darbā. Lūgums ikvienam arī šobrīd aktīvi piedalīties izstrādātās programmas projekta papildināšanā, ieteikumu, labojumu un sava redzējuma par novada attīstības mērķiem un reālajām rīcībām šo mērķu sasniegšanai iesniegšanā.

Lūgums iepazīties ar Attīstības programmas projektu mājas lapā www.stopini.lv un aktīvi piedalīties tikšanās reizēs novada ciemos, izvēloties sev piemērotāko laiku un vietu. Priekšlikumus lūdzam sniegt elektroniski uz e-pasta adresēm naglai@inbox.lv, novada.dome@stopini.lv, vita.paulane@stopini.lv, mutiski pa tālruņiem 67910518, 67910771, rakstiski, sūtot uz Stopiņu novada domi Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV – 2130 vai personīgi Stopiņu novada domē pie sekretāres.

Veidosim un sasniegsim mūsu novada attīstības īstermiņa un ilgtermiņa mērķus visi kopā!

Vita Paulāne, priekšsēdētāja vietniece,

„Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” izstrādes vadītāja

atistibas origrama 2012-2018.JPG

AR EIROPAS SAVIENIBU_MAZITINS.pngIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! ERAF_pilns_nosaukums_MAZS.jpg