• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē ''Jauncederi'' Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē ''Jauncederi'' Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

02/11/2020

Paredzētā darbības nosaukums un vieta: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "LAMAT VZ" (reģ. Nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, tālrunis: +371 29343131)

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā.   

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949, Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004,   e-pasts: gc@geoconsultants.lv)

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: “Smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gada 30. aprīlī.

Aktualizētais “Smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” sagatavots oktobrī un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gada 30. oktobrī.

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ziņojuma sagatavotāja SIA “Geo Consultants”  (kā ierosinātāja pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv.