• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu

Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu

11/06/2015

Stopiņu novada dome 2015.gada 10.jūnijā pieņēma lēmumu „Par sabiedrības iepazīstināšanu ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu”.

Sabiedrības iepazīstināšana ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu notiek no 2015.gada 18.jūnija līdz 16.jūlijam.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015.gada 15.jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 Stopiņu pamatskolas pirmskolas izglītības iestādē, Līdumnieku iela 3, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118.

Ar plānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/Sabiedrības līdzdalība un pašvaldības darba laikā Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, pie ziņojumu dēļa 1.stāvā, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Apmeklētājus pieņem attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130 vai ar e-parakstu  elektroniski novada.dome@stopini.lv.

Paskaidrojuma raksts 

Transporta infrastruktūras attīstība 

Sabiedriskā transporta shēma 

Velomaršrutu shēma 

Ceļu aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas  

I.Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste