Paziņojums par publisko apspriešanu plānotajai būvniecības iecerei

05/10/2015

SIA „Latekoil” paziņojums par publisko apspriešanu, kas notiks no 02.10.2015. līdz 30.10.2015., būvniecības iecerei objektam “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošana un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošana Stopiņu novadā“ Sauriešos, Stopiņu novadā.

Apspriede tiek sasaukta saskaņā ar Stopiņu novada 2015. gada 30. septembra Stopiņu Domes sēdes lēmumu par būvniecības ieceres “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošana un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošana Stopiņu novadā“ Sauriešos,  Stopiņu novadā” publisko apspriešanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 331 “ Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks šā gada 20. oktobrī, plkst. 18:00  Dienas centrā “Saurieši”, Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos, Stopiņu novads,  informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi Stopiņu novada būvvaldē Institūta 1A, Ulbroka  līdz šā gada 30. oktobra, plkst. 12:00, kur var arī iesniegt priekšlikumus un atsauksmes līdz 2015. gada 28. oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas Nr., kā arī saimnieciskās darbības vietu adreses.

Ierosinātājs: SIA „Latekoil”, reģ. Nr. 40003683283, adrese Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048. Konktaktpersona: Leopolds Barkāns, t. 28697658,  lba@latekoil.lv.

Projektētājs: SIA „Topogrāfs”, reģ. Nr. 43603029982, Jelgava, Raiņa iela 3-70, LV-3001,  Mareks Kalažs t. 29102992.

SIA „Latekoil”

Latekoil_apspriesana_102015.jpg