Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem

22/02/2018

Derīgo izrakteņu ieguves darbi plānoti nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8096 009 0047, kas atrodas Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā. Derīgo izrakteņu ieguve plānota aptuveni 8,22 ha platībā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.02.2018. līdz 22.03.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 12.03.2018. plkst. 17:00 Stopiņu novada būvvaldes telpās Institūta ielā 1, Ulbrokā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22.03.2018 Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130 vai elektroniski sūtīt uz epasta adresēm: buvvalde@stopini.lv, vai info@rsga.lv, vai gc@geoconsultants.lv.

Derīgo izrakteņu ieguves ierosinātājs: SIA “SPRIGUĻI RSGA”, Reģ. Nr.50103790871, adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002. tālr.: 29218656, e-pasts: info@rsga.lv

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādātājs: SIA „Geo Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949, adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr.: 67623512 e-pasts: gc@geoconsultants.lv

Planšete

Aptaujas lapa

Stopiņu novada Būvvalde