Paziņojums par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

21/06/2017

Detālplānojuma projekta  īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos, Stopiņu novadā  (izmaiņas detālplānojumā “Saulīši”-1.z.g. saistošo noteikumu nr. 5/dp) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. gada 7. jūlijā plkst. 10:00  Stopiņu novada domē, Institūta iela  1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 5. kabinetā. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA "Livland group", adrese Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@livland.lv tel. nr. 29738962.