Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma apspriešanu

02/11/2012

                   Paziņojums                      

 par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo

sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu, Vilpulkas un Jeru pagasti), Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts), Mazsalacas novads (Sēļu un Ramatas pagasts), Alojas novads (Aloja, Alojas pagasts), Limbažu novads (Pāles, Viļķenes, Limbažu un Skultes pagasti), Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts), Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga (Vidzemes priekšpilsēta), Burtnieku novads (Vecates, Rencēnu, Valmieras pagasti), Beverīnas novads (Kauguru pagasts), Kocēnu novads (Kocēnu un Vaidavas pagasti), Pārgaujas novads (Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasti), Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Ikšķiles novads, Siguldas novads (Allažu pagasts), Ropažu novads, Stopiņu novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts).

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas „Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma” projektu plānots veikt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai. Elektropārvades līnijas orientējošais kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai.

Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  AS ”Latvijas elektriskie tīkli” (Dārzciema ielā 86, Rīgā) interneta mājaslapāwww.let.lv;                                                                                                           

 AS „Augstsprieguma tīkls” (Dārzciema ielā 86, Rīgā) interneta mājaslapā www.ast.lv;

  Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā), interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv;

  attiecīgajās novadu pašvaldībās un pagastu administrācijās.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

·  Rūjienas novada pašvaldībā Rūjienā, Raiņa ielā 3 –  21. 11. 2012. plkst. 14.00;

·  Naukšēnu novada Ķoņu pagasta pārvaldē „Celtnieki” – 21. 11. 2012. plkst.17.00;

·  Mazsalacas kultūras centrā Mazsalacā, Rūjienas ielā 1 – 26. 11. 2012. plkst. 14.30;

· Alojas novada domes telpās Alojā, Jūras ielā 13, – 26. 11. 2012. plkst. 17.00;

·  Limbažu novada pašvaldībā Limbažos, Rīgas ielā 16 – 27. 11. 2012. plkst. 17.00;

·  Valmieras pagasta pārvaldē Valmiermuižā, Vanagu ielā 4 – 29. 11. 2012. plkst. 13.00;

·  Valmieras pilsētas pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 – 29. 11. 2012. plkst. 15.00;

· Kauguru kultūras namā Beverīnas novada Kauguru pagastā – 29. 11. 2012. plkst. 17.00;

· Inčukalna novada pašvaldībā Inčukalnā, Atmodas ielā 4 – 03. 12. 2012. plkst. 14.30;

·  Krimuldas novada tautas namā Raganā, Parka ielā 1 – 03. 12. 2012. plkst. 17.00;

·  Pārgaujas novada Stalbē, kultūras namā – 04. 12. 2012. plkst. 15.00;

·  Kocēnu novada Vaidavas kultūras namā Skolas ielā 1 – 04.12. 2012. plkst.18.00;

·  Siguldas novada Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4 – 05.12. 2012. plkst. 15.00;

·  Sējas novada Lojas kultūras nama zālē ­– 05. 12. 2012. plkst.17.30;

·  Ikšķiles novada pašvaldībā Ikšķilē, Strēlnieku ielā 10 – 06.12.2012. plkst. 15.00;

·  Ropažu Kultūras un izglītības centrā Sporta ielā 2, korp. 2 – 06. 12. 2012. plkst. 17.00;

· Salaspils Kultūras namā „Rīgava” Līvzemes ielā 7 – 10. 12. 2012. plkst. 14.00;

· Ulbrokas Kultūras namā Ulbrokā, Institūta ielā 1A – 11. 12. 2012. plkst. 14.00;

·  AS „Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86 – 11.12. 2012. plkst. 18.00;

·  Garkalnes novada domē Rīgā, Brīvības gatvē 455 – 12. 12. 2012. plkst. 13.00;

·  Ādažu novada Kultūras centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A – 12. 12. 2012. plkst. 16.00;

·  Carnikavā, Tautas namā „Ozolaine” Jūras ielā 1A –  17. 12. 2012. plkst. 14.00;

·  Saulkrastu novada kultūras namā „Zvejniekciems” Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B – 18. 12. 2012. plkst. 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045; kontakttālrunis 67321173 vai AS „Latvijas elektriskie tīkli” Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV–1073,tālr. 67725233 līdz 2012.gada 24.decembrim.