• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

04/01/2019

Stopiņu novada dome 19.12.2018. sēdē (protokols Nr. 41) pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešana notiks  no 2019.gada 10.janvāra līdz 2019.gada 10. februārim. Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties sākot  ar  10.01.2019 tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.  

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Dienas centrā “Līči” (adrese “Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads)   2019. gada 29. janvārī plkst.17.30

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”, projekta vadītāja Māra Kalvāne  e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv.