• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula teritorijās, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula teritorijās, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

15/10/2019

Stopiņu novada dome 02.10.2019. sēdē (protokols Nr. 61) pieņēma lēmumu 3.15.p. „ Par lokālplānojuma  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.”

Lokālplānojuma publiskās apspriešana  notiks  no 2019.gada 23.oktobra līdz 2019.gada 20.novembrim. Ar lokālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar  23.10.2019 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14713 un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā   Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (informatīvie materiāli 1.stāva foajē, lokālplānojuma redakcija 5.kab.) 

Apmeklētāju pieņemšana: Stopiņu novada dome (5.kab.) pirmdienās 11.00-13.00 14.00-19.00 un ceturtdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Dienas centrā “Ulbroka” (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2019. gada 8.novembrī  plkst.16.00

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniedzami Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Kontaktinformācija: Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA "Reģionālie projekti", kontakpersona Tālis Skuja, epasta adrese talis@rp.lv