• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

03/06/2020

Publicēts: 03.06.2020.

Stopiņu novada dome 19.02.2020. sēdē (protokols Nr. 71, 3.13.p) pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Lieldimdas”, Rumbula, Stopiņu nov., (kadastra apz.80960070029) teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.”.  

Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešana notiks no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 30.jūnijam. Līdz 09.06.2020 apspriešana notiek attālināti. 

Ar lokālplānojuma materiāliem un vides pārskatu var iepazīties sākot  ar  16.03.2020 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (1.stāva vestibilā).  Videoprezentācija.

Apmeklētāju pieņemšana no 01.06.2020 pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Gaismas pamatskolas telpās (adrese Kaudzīšu iela 31, Rumbula,  Stopiņu novads) 2020. gada 15.jūnijā plkst.17.30.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130,  elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītājs Tālis Skuja  epasts: talis@rp.lv

 

 

Publicēts:06.03.2020.

Stopiņu novada dome 19.02.2020. sēdē (protokols Nr. 71, 3.13.p) pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Lieldimdas”, Rumbula, Stopiņu nov., (kadastra apz.80960070029) teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.”.  

Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešana notiks no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 16.aprīlim. Ar lokālplānojuma materiāliem un vides pārskatu var iepazīties sākot ar 16.03.2020 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (5.kabinetā un informatīvie materiāli 1.stāva vestibilā).  

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab. 

Plānotā sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Gaismas pamatskolas telpās (adrese Kaudzīšu iela 31, Rumbula,  Stopiņu novads)   2020. gada 30.martā   ATCELTA sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130,  elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītājs Tālis Skuja  epasts: talis@rp.lv